Footprint-site Footprint-site

De 5 ritmes zijn Vloeiend, Staccato, Chaos, Lyrisch en Stilte. Deze ritmes vormen een 'wave' van energie, die ons in contact brengt met de wijsheid van ons lichaam.

De 5 ritmes vormen een eenvoudige, diepgaande bewegingsmeditatie, ontwikkeld door Gabrielle Roth.

Tijdens deze 'dans' onderzoeken we op een fysieke en speelse manier wat er in ons leeft. We ontdekken nieuwe mogelijkheden om hieraan expressie te geven. Het is mogelijk meer te ontspannen en te laten gaan wat we niet meer nodig hebben. Hiermee creëren we, keer op keer, ruimte voor verandering.

 

Tineke: "De 5Ritmes zijn voor mij zo geweldig, omdat het zo diep en wijs is. Het dansen is op zich al heerlijk: je lijf bewegen, opgaan in de muziek, thuiskomen in jezelf. Maar in het ogenschijnlijke simpele van de 5 ritmes schuilt een gigantische wijsheid waar ik – elke keer als ik dans – uit kan putten".

 

"In mijn workshops en lessen neem ik je mee in deze fascinerende dansmeditatie, in dit mysterie van het leven, in de magische wereld van beweging, vormen, gebaren: je lijf, je ziel, je geschiedenis, je gewoontes, je blinde vlekken, je emoties, je relatie tot anderen, je verbinding met het universum. Als ik nog maar 1 ding kon doen mijn hele leven lang, dan zou ik alleen nog maar de 5Ritmes willen dansen…"

Meer weten over Tineke, klik hier

 

 

 

The 5 rhythms are Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical and Stillness. These rhythms are a ' wave ' of energy, which brings us into contact with the wisdom of our bodies.

The 5 rhythms movement forms a simple, profound meditation, developed by Gabrielle Roth.

During this ' dance ', we examine on a physical and playful way what lives within us. We discover new opportunities to give expression to this. It is possible to relax and let go what we no longer need. By doing so we create room for change, time after time.

 

Tineke: "At my workshops and classes I take you into this facinating dance meditation, into this mustery of of life and into the magical world of movemen. It always makes me very happy. By dancing the 5Rhythms I feel strength in myself, power, playfulness, compassion, sorrow and love. And at the same time I can also be cranky, lethargic, disappointed, uncomfortable or shameful. I can handle things better that happen in my daily life and sometimes even transform that by the dance. The dance brings me always something new, the dance reveals itself in me and the only thing that I need to do is let the dance flow through me. "

Like to know more about Tineke, click here

footprint

Workshop

5 Ritmes

 

Tineke de Wit

DJ Cem NoImageEvent

"every problem can be solved by dancing"

~ James Brown ~

5Rhythms_HorLogo_WhiteBG 110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English