Footprint-site Footprint-site

De vijf ritmes zijn ontwikkeld door Gabrielle Roth. Het is een simpele dansmeditatie door 5 verschillende bewegingsvormen:

vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stil.

Samen vormen ze een  WAVE  van beweging en energie. Ieder ritme nodigt uit om op een andere manier te dansen. Hierdoor worden er verschillende energieën in je lichaam aangesproken. Het is actief bezig zijn en meditatie in een. Elke  WAVE  is anders.

 

Vloeiend - voeten, aarde, doorgaande beweging

Staccato - heupen, vuur, expressie

Chaos - hoofd, water, loslaten, overgave

Lyrisch - vingertoppen/tenen, lucht, licht, ruimte

Stilte - adem, levend aanwezig in hier en nu

 

Annelies: Sinds 1993 geïnspireerd door de 5 ritmes, dans ik al jaren mijn leven. In 2011 ben ik door Gabrielle Roth en haar team opgeleid tot docent. En daarmee is een grote droom uitgekomen.

Ik vind het een feest om getuige te zijn van dansers die hun eigen dans steeds meer ontdekken.

In de dans vind ik mijn (bewegings)vrijheid en plezier. Ik leer me te verbinden met wat er in mij beweegt, met de ander, met het grote geheel. En zo oefen ik in veranderen. Dit vergroot mijn levensvreugde, creativiteit, bewegingsruimte en verwondering. Dit wil ik graag met jullie delen.

Meer weten over Annelies, klik hier

 

 

 

The five rhythms are developed by Gabrielle Roth. It's a simple dance meditation by 5 different forms of movement: flowing, staccato, chaos, lyrical and stillnes. Together they form a WAVE of movement and energy. Every rhythm invites you to dance in a different way. As a result, different energies in your body are activated. It is active motion and meditation in one. Each WAVE is different.

 

Flowing - feet, earth, motion.

Staccato - hips, fire, water, releasing.

Chaos - head, expression, surrender.

Lyrical - fingertips/toes, air, light, space.

Stillness - breath, living present in here and now.

 

Annelies: since 1993 inspired by the 5 rhythms, already for years I dance my life. In 2011 I was trained by Gabrielle Roth and her team as a teacher. And with that, a big dream come true.

I find it a treat to witness more and more dancers who discover their own dance.

In the dance I find my (motion)freedom and fun. I learn to connect myself with what moves in myself, with the other, with the big picture. And so I practice in change. This increases my joy, creativity, freedom and wonder. This I would like to share with you.

Like to know more about Annelies, click here

footprint

Workshop

5 Ritmes

 

Annelies Verseveld

Annelies-1 Annelies-2

"It is not about dance, it's about reveiling your true self by moving into the mystery and get down to earth"

~ Gabrielle Roth ~

5Rhythms_HorLogo_WhiteBG 110981-glowing-green-neon-icon-arrows-cut-arrow-down

Scroll down for English